Spotřební materiál

Spotřební materiál

 • stříkačky
 • jehly (Braun, BD, Chirana)
 • inf. a transf. sety
 • vzduchovody
 • náplasti
 • tampóny gázové
 • obvazy
 • vyšetřovací a sterilní rukavice
 • výtěrové tampony
 • urologické cévky
 • test. pap. na moč
 • laboratorní pomůcky
 • lékařské kufry
 • lékařské nástroje
 • I.V. kanyly
 • ETK kanyly
 • alkoholové senzory
 • kontejnery na použitý spotrební materiál
 • lékárničky
 • urologické cévky, močové sáčky