ID 20/50 – injekční pumpa

Standardní knoflíková injekční pumpa

Technické údaje ID 20/50 tn/tv

Rychlost dávkování     0,1 - 99 ml/h; 0,1 - 9,9 ml/h, krok 0,1; 1 - 99ml/h, krok 1
Nastavení limitního tlaku Model TN 60 ± 20 kPa, Model TV 120 ± 20 kPa  
Rychloposuv/bolus   95 ml/h
Přesnost dávkování   ± 4%  
Systém alarmů    nedovolená manipulace se stříkačkou, nastaveno 0.0 ml/hod, konec dávky, okluzní tlak, vybitá baterie, 2 min bez povelu, vnitřní porucha  
Indikace alarmů    optická i akustická
Napájení Síťové 230V/50Hz, externí akumulátor 12V, vnitřní akumulátor NiCd
Provoz na vnitřní akumulátor    3 - 6 hod, 16 hod nabíjení
Rozměry   235 x 150 x 105 mm  
Hmotnost      2,5 kg  
Injekční stříkačky   20 ml a 50 ml  
Záruční doba  24 měsíců  
Havarijní vypnutí       při tlaku 150-200kPa
                           

ID 20/50