Volumetrická infúzní pumpa Infusomat P

Volumetrická infúzní pumpa Infusomat P:
Volumetrická infúzní pumpa pro použití s infúzní soupravou Intrafix® P.

- snadná obsluha
- vysoká spolehlivost
- nízké náklady za jednorázový spotřební materiá

PŘEHLED FUNKCÍ:
- předvolba objemu: 0,1…9999,9 ml
- časová předvolba: max. 99 h 59 min
- automatický výpočet rychlosti infúze: z objemu a časové předvolby bolusové
podávání, nastavitelné parametry: bolusové objemy 0,1…99,9/500ml; rychlost bolusu
1…600 ml/h; časový interval max. 99 h 59 min
- výpočet dávkování/dostupné s uvedením softwaru IFPD: Automatická kalkulace
rychlosti infúze v ml/h založená na zadání mg/mg/IU nebo mmol na ml objemu; v
závislosti na čase v min/h/den (24 h) resp. v závislosti na tělesné hmotnosti a času na
kg, v obou případech za jednotku času min/h/den (24 h)
- pohotovostní ("stand-by") infúzní pauza: max. 99 h 59 min., předvolené hodnoty
zůstávají zachovány v paměti
- volba léků: display zobrazí až 9 názvů léků
- CC interface: ve spojení s externími počítači
- inaktivace kapkové kontroly: ve spojení s předvolbou objemu
- uzamčení dat: tato funkce uzamkne klávesnici proti nechtěné změně zadaných
parametrů
- kapacita baterie: zobrazena v h a min

KLASIFIKACE:
- CF, odolná defibrilaci, ochranná třída I

VÝSTUPNÍ VÝKON:
- dávkování: 0,1…600,0 ml/h, nejnižší dávka, která může být použita 0,1 ml/h
- přesnost dávkování: ± 5 % se soupravou Intrafix® P; doba měření 8 h; při teplotě
22°C

KONFIGURACE:
- integrovaný servisní program pro individuální konfiguraci funkčního spektra a pro
technickou diagnózu

INFORMACE:
- velký osvětlený display: ukazuje rychlost infúze, síťový nebo bateriový provoz, "pump
in operation", alarmovou situaci, vedení funkcemi a příčiny alarmu jsou zobrazovány
textovými zprávami
- další údaje: aktuální objem, aktuální čas, dávka, kapacita baterií, hodiny provozu

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM:
- kapková kontrola: funkce je možná s nebo bez kapkového senzoru
- průtoková klapka: zabraňuje volnému toku infúze při otevřených dvířkách pumpy
- vzduchový detektor: minimalizuje riziko proniknutí vzduchu
- volitelné nastavení okluzních tlakových alarmů:
- nízký: cca 0,6 baru (od 0,3 - 0,8 baru)
- vysoký: cca 1,2 baru (od 0,9 - 1,5 baru)
- reakční čas alarmu při rychlosti infuze:
1 ml/h ... 17 min ... 30 min
25 ml/h ... 45 s ... 72 s
100 ml/h ... 12 s ... 18 s
- bolusový objem v systému: 0.3 ml, 0.5 ml
- vizuální a akustické alarmy s automatickým zastavením funkce pumpy: tlakový
alarm/kapkový alarm, vzduchový alarm, standby alarm, "pre-alarm" při slabé baterii,
bateriový alarm při vybití
- centrální alarm: max. 24V / 1A / 24VA (VDE 0834)
- funkce KOR ("Keep-Open-Rate"): slouží k udržení průchodnosti katetrů minimálním
průtokem: pro rychlost > 10 ml/h = 3 ml/h; pro rychlost < 10 ml/h = 1 ml/h

SÍŤ / BATERIOVÝ PROVOZ / ROZMĚRY:
- napětí: 230V, 50/60 Hz
- externí nízké napětí: 12V
- typ baterie: NiCd (nabíjecí)
- bateriový provoz/nabíjecí čas: > 3,5 h při max. rychlosti infuze / > 16 h
- rozměry (šířka x výška x hloubka) hmotnost: 140 x 240 x 200 mm / přibl. 3,1 kg

INTERFACE:
- port RS 232: pro automatické sestavení a řízení terapie/ dokumentaci terapie
- infračervený interface pro "fluid manager" systém; MFC zástrčka umožňuje spojení s
pracovními stanicemi: přenos dat, centrální alarm, zdroj napětí a vyrovnání potenciálu

UPDATE SOFTWARU, ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ SYSTÉMU:
- upgrade/update softwaru přes interface: rozšíření možností funkcí pomocí PC
programů
- modul pro historii: archivuje 400 akcí v závislosti na čase pro dokumentaci (ve spojení
s IFPD softwarem, možnost upgrade)

ZÁRUKA, TECHNICKÉ KONTROLY:
- záruka: 24 měsíců ode dne dodání
- technické kontroly: každých 24 měsíců