MediSense Optium

MediSense Optium™:
... jediný glukometr s možností měření ketolátek v krvi.

Kontrolu ketolátek v krvi lze provést použitím Optium ß Ketone Electrodes. Oproti měření ketolátek z moče lze tak získat aktuální kvantitativní výsledky hladin nejvýznamnější ketolátky ß-hydroxybutyrátu. Zjišťování ketolátek pomocí glukometru Optium™ je mnohem pohodlnější.

Nedávné výsledky studie Britské diabetologické asociace ukázaly, že nejčastější příčinou smrti mladých pacientů s diabetem I. typu je daibetická ketoacidóza (DKA). Mezi pacienty nejvíce ohrožené DKA patří děti s diabetem, ženy s diabetem I. typu během těhotenství a pacienti léčení inzulínovou pumpou.

Podle posledního vyjádření Americké diabetologické asociace se doporučuje:
"Všichni diabetici by si měli měřit ketolátky
- během akutního onemocnění
- při stresu
- když hladiny glukózy v krvi jsou trvale zvýšeny (nad 16,7 mmol/l)
- během těhotenství
- když se objeví kterýkoli z příznaků ketoacidózy, jako je nauzea, zvracení, bolest
  břicha."

"Metody testování krevních ketolátek, které kvantitativně určují ß-hydroxybutyrát, hlavní ketolátku, jsou nyní dostupné a jsou preferovány před testy z moče při diagnostice a monitorování ketoacidózy."

MediSense Optium™ s novými proužky Optium™ Plus Electrodes:
- měří glukózu v krvi: jednoduchá obsluha pro každodenní měření
- zjišťuje ketolátky v krvi: použitím ß Ketone proužků získáte ihned spolehlivý výsledek
  aktuální hladiny ketolátek v krvi
- přesný: spolehlivý výsledek v každodenních situacích
- jednoduše se udržuje: Optium™ se nemusí čistit, krev se nanáší mimo přístroj
- 450 výsledků v paměti: při každé návštěvě pacienta lze zjistit všechny hladiny
  naměřených glykémií od poslední návštěvy

JEDNODUCHÉ MĚŘENÍ:
1. krok - zasunout proužek a přístroj se automaticky zapne

2. krok - nanést krev na proužek. Jakmile proužek nasaje dostatečné množství krve, začne měření a za 20 vteřin se zobrazí výsledek.

Glukometr MediSense Optium™ a proužky Optium™ Plus Electrodes:
- jednokroková kalibrace
- není nutná údržba
- zobrazení výsledku s časem a datem měření
- 450 výsledků v paměti a možnost průměrování
- velký displej
- možnost připojení na PC a stažení výsledků

Optium™ Plus Electrodes - samonasávací proužky:
Se svými více než dvacetiletými zkušenostmi s biosenzorovou technologií společnost Abbott Laboratories / MediSense vyvinula nové proužky Optium™ Plus Electrodes, které reprezentují novou generaci systémů využívajících technologii TRUE Measure™.

Přínos této technologie pro pacienty spočívá v jednodušším provádění domácího měření glykémie díky možnosti volby nanášení vzorku 2,5 µl krve na proužek, a to buď dotekem shora či přiložením konce proužku ke kapce krve. Díky speciální elektrodě na proužku je vyloučen vliv interferujících látek a minimalizováno získání falešně nízkého výsledku glykémie v důsledku nanesení malého množství krve.

Žádný jiný systém neposkytuje tak spolehlivé výsledky jako MediSense Optium™ s použitím technologie TRUE Measure™, unikátní kombinace pokrokového elektrochemického systému a nových vlastností:

BEZPEČNOST:
Postavení krátké elektrody A na proužku je navrženo tak, aby k zahájení měření došlo jen tehdy, když je detekováno dostatečné množství krve. Tímto se minimalizuje falešně nízký výsledek v důsledku nanesení malého množství krve. Krev lze dokápnout do 30 vteřin.

PŘESNOST:
Patentovaný elektrochemický systém B vylučuje vliv interferujících látek.

POHODLÍ:
Jednoduché nanášení krve. Nasátí shora C či koncem proužku umožňuje zvolit pohodlnější způsob.

JISTOTA:
Vizuální kontrola přes průhledný pásek E na proužku ujistí každého, že nanesl dostatek krve.

MediSense Optium™ - malý génius:

PŘESNOST BIOSENZORU:
- neodolný při pádu: nebezpečí posunu krystalu
- chyby v měření: výsledek glykémie dle velikosti kapky
- nezbytné čištění: krev se nanáší na přístroj
- citlivost na světlo
- větší množství krve

BIOSENZOR:
- malý
- rychlý
- velmi odolný při běžném použití
- při pádu
- hygienicky vyhovující - krev mimo přístroj
- jednoduchá obsluha

MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ KRVE:
U některých přístrojů může proběhnout měření glykémie i z nedostatečného množství krve a tím lze naměřit falešně nižší hodnoty.

Tři elektrody na testovacích proužcích MediSense jsou umístěny tak, že při nedostatečném množství krve se měření ani nerozběhne.
Stačí však již 3,5 µl k zahájení měření. Na proužek lze do 30 vteřin krev dokápnout.

MediSense Precision QID:

- biosenzorová technologie
- rozsah měření 1.1 až 33.3 mmol/l
- velikost vzorku min 10 µl
- doba měření 20 sekund
- životnost baterií cca 4000 měření
- doživotní záruka
- paměť na 10 posledních hodnot přímo v glukometru a 125 hodnot lze získat při
  propojení s osobním počítačem
- barevné varianty: modrý, žlutý, červený, šedý, zelený