Lineární dávkovač Orchestra Module DPS

Lineární dávkovač Orchestra Module DPS:
Velmi vysoký standard lineárních dávkovačů konceptu Orchestra představuje Module DPS. Modul splňuje všechny požadavky bezpečnosti a snadné obsluhy. Disponuje ukazatelem aktuálního vývoje okluzního tlaku s pre a alarmovým hlášením. Systém DPS minimalizuje časový interval mezi zastavením přístroje a vznikem příčiny okluzního tlaku. Díky dynamickému tlakovému systému (dynamic pressure system) dokáže detekovat nejen vzestup okluzního tlaku, ale i jeho pokles.
Module DPS pracuje nejen jako součást multikanálového systému Workstation Orchestra, ale také i jako samostatný lineární dávkovač s vlastním napájecím kabelem.

ROZSAH ČERPACÍCH MOŽNOSTÍ:
- 0,1-120 ml/h (při použití 20 ml stříkačky)
- 0,1-200 ml/h (při použití 50/60 ml stříkačky)
- krokování po 0,1 ml

BOLUSOVÝ REŽIM:
- 50-1200 ml/h
- nastavitelná rychlost bolusu
- indukční bolusový program: průtok 0,1-1200 ml/h
- objem 0,1-120 ml

VELIKOST POUŽITÝCH INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK:
- 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ml
- pracuje se všemi běžnými typy od různých výrobců

NASTAVITELNOST LIMITNÍHO OBJEMU:
- 1-999,9 ml
- krokování po 1 ml

OKLUZNÍ TLAK:
- 2 programovatelné systémy
- číselné nastavení limitu okluzního tlaku nebo volba 3 stupňovitého nastavení
- sledování průběhu okluzního tlaku během podávání infúze na displeji

DYNAMIC PRESURE SYSTEM - DPS:
- indikace vzestupu a poklesu tlaku ve spojovacím setu
- rozpojení setu

ZDROJ:
- připojení na síť 220 V
- olověný vestavěný akumulátor
- přípojka na 12 V až 15 V zdroj
- možnost napájení více přístrojů (bloků) z jedné řídící base

DOBA PROVOZU NA VESTAVĚNÝ AKUMULÁTOR:
- min 7 h při 5 ml/h

HMOTNOST:
- 2,4 kg

UPEVNĚNÍ:
- univerzální držák pro připojení na libovolný stojan

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
- možnost použití všech běžně používaných a dezinfekčních prostředků