Infúzní pumpa Orchestra Module MVP

Infúzní pumpa Orchestra Module MVP:
Tato peristaltická volumentrická infúzní pumpa zaručuje vysokou bezpečnost dávkování a snadné ovládání. Podle počtu potřebných nitrožilních infúzí může být libovolně kombinován s moduly DPS a umístěn na základně BASE A nebo BASE Intensive. Module MVP pracuje nejen jako součást multikanálového systému Workstation Orchestra, ale i jako samostatná infúzní pumpa s vlastním napájením. Podle způsobu použití setů rozlišujeme podtypy PT (pracuje s běžným PVC setem), ST (pracuje se setem se silikonovou vložkou) a MS (pracuje se speciálním setem, při provozu infúzní pumpy se nepoužívá kapkový detektor).

PŘEHLED DODÁVANÝCH INFÚZNÍCH PUMP ŘADY MODULE MVP:
- Orchestra Module MVP PT: pracuje s polyethylenovými sety
- Orchestra Module MVP ST: pracuje se sety se silikonovou vložkou
- Orchestra Module MVP MS: pracuje se speciálními polyethylenovými sety bez použití
kapkového detektoru

PRINCIP FUNKCE:
- lineární peristaltický

ROZSAH ČERPACÍCH MOŽNOSTÍ:
- 0,1-120 ml/h (při použití 20 ml stříkačky)
- 0,1-200 ml/h (při použití 50/60 ml stříkačky)
- krokování po 0,1 ml
- 1-1000 ml/h v běžném režimu
- 0,1-100 ml/h v mikro infúzním režimu

PŘESNOST ČERPÁNÍ:
- ± 5% s odpovídajícími sety

PROGRAMOVATELNÉ REŽIMY:
- pouze průtok infúze
- průtok + objem / čas
- mikro infúze
- bolus
- sekvenční dávkování
- systém průtoku ramp up / down

OBJEMOVÝ LIMIT:
- 1-9999 ml v běžném režimu
- 0,1-999,9 v mikro infúzním režimu

ZDROJ:
- připojení na síť 220V s adaptérem
- olověný vestavěný akumulátor - dlouhá životnost
- přípojka na 12V až 24V zdroj
- možnost napájení více přístrojů (bloků) z jedné řídící base

DOBA PROVOZU NA VESTAVĚNÝ AKUMULÁTOR:
- min 2 h při 125 ml/h

DETEKTOR TLAKU:
- maximální alarmový tlak při uzávěře hlídán elektronicky v oblastech 100-900 mm Hg

OCS SYSTÉM:
- auto test prevence proti samovolnému průtoku infúze pumpou

DETEKTOR VZDUCHU:
- velikost bublinek větší než 50 mikrolitrů (mez rozlišení)
- možnost nastavení limitu vzduchového alarmu od 200 do 1000 mikrolitrů vzduchu
načítáním vzduchových bublin v průběhu 15 min

KAPKOVÝ DETEKTOR:
- typy pracují dle evropské normy s kapkovým detektorem, typ MVP MS i bez
kapkového detektoru

HMOTNOST:
- 2,4 kg

ROZMĚRY:
- 310 x 130 x 110 mm UPEVNĚNÍ:
- univerzální držák pro připojení na libovolný stojan

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
- možnost použití všech běžně používaných a dezinfekčních prostředků

DALŠÍ FUNKCE:
- automatické plnění setu
- výpočet rychlosti z objemu a času
- předvolba objemu k infuzi
- celkové infundované množství
- zobrazení aktuálně infundovaného roztoku na displeji
- regulace hlasitosti zvukového alarmu
- možnost připojení na externí alarm
- komunikace s PC (lůžkový monitorovací systém standartních alarmů vypisovaných na
displeji)
- možnost sestavení více infúzních pump do bloků
- sestavování do bloků - kompatibilní systém s lineárními dávkovači
- stejný ovládací panel jako u lineárních dávkovačů

ALARM:
- prázdná láhev
- otevřená dvířka
- vzduchový alarm
- špatně založený set
- slabá (vybitá baterie)
- okluzní tlak