Volumetrické infuzní pumpy IT 1013

je určena pro intravenózní a intraarteriální infúze léčiv, podávání parenterální nebo enterální výživy a provádění krevní transfúze. Pumpa je vybavena kalibračním programem pro zpřesnění dávkování při použití infuzní soupravy odlišných parametrů. Je vybavena detektorem tlaku a vzduchových bublin. Režim "výpočty" a "profil dávkování" zvyšuje komfort obsluhy.

IT 1013

IT 1013

používá infuzní soupravy s vloženou měkčenou hadičkou zaručené světlosti (IS 127, případně IVAC). Dávkované množství se řídí otáčkami motoru. Snímač kapek je pouze pro kontrolu funkce. S výhodou lze využívat provoz bez snímače kapek nejenom při aplikaci enterální výživy. S kabelem pro připojení do palubní sítě se používá v mobilních prostředcích. Bezpečný průběh infúze je u obou typů kontrolován snímačem kapek, detektorem vzduchových bublin a snímačem tlaku v hadičce infuzní soupravy. Meze hlídání těchto parametrů je možno uživatelsky změnit.  
V sanitních vozech jsou napájeny z palubní sítě 12V. Hmotnost je 4 kg. Jsou přenosné při provozu na interní akumulátory nebo mobilní na pojízdném stojanu se dvěma brzdami.
Bezpečný průběh infúze je kontrolován snímačem kapek, detektorem vzduchových bublin a snímačem tlaku v hadičce infuzní soupravy. Meze hlídání těchto parametrů je možno uživatelsky změnit.
infuzní pumpy IT1013 je možné provozovat na pevné podložce, na pojízdném stojanu se dvěma brzdami, nebo s kabelem pro připojení do palubní sítě dopravního prostředku. S výhodou je možné využívat různé speciální funkce, jako jsou výpočty, stanovení denního profilu dávkování, průběžné sledování dávkování léčiva přidaného do infuzního roztoku atd. Servisní programy zajistí identifikaci případné poruchy.

Technické údaje:

Jazyk komunikace:

uživatelsky nastavitelný,- čeština, angličtina, němčina

Rychlost infúze:

1 až 1500ml/hod

Pracovní tlak:

až 350 kPa, nastavitelné meze limitu tlaku 60, 80, 120 kPa

Přesnost dávkování:

±2%

Doba provozu na interní akumulátory:

min. 3hod

Detektor vzduchu:

(zákl. nastavení 0,05ml)

Příkon:

15 VA

Rozměry:

202 x 195 x 212

Hmotnost:

4 kg

Základní parametry:

Infuzní pumpa IT 1013

 • Volumetrická - parametry infúze, jejich zadávání a kontrola se provádí ve volumetrickém - objemovém modu.
 • Srozumitelná komunikace s obsluhou prostřednictvím alfanumerického LED displeje
 • Rychlost dávkování nastavitelná 1-1500ml/hod  v krocích po 1ml
 • Programování je možné zvolit režimu rychlost v ml/h, nebo objem za čas
 • Možnost činnosti bez detektoru klapek
 • Použití tuzemských infuzních souprav IS127  nebo IVAC
 • Celkový nastavitelný dávkovaný objem (cílový) je 1ml až 9 999ml.
 • KVO při dosažení cílového objemu
 • Okluzní tlak nastaven na 80 kPa
 • Limitace okluzního tlaku je možno nastavit ve 3 úrovních: 60, 80, 120 kPa
 • Indikace vzduchových bublin v setu větších než 50 mikrolitrů (možnost nastavení)
 • Bolus- nastavení limitu objemu
 • Přesnost dávkování +- 2%
 • Napájení síťové, na vnitřní akumulátory min. 4 hodiny

 

Další využitelné parametry:

IT 1013

 • Automatické testování přístroje před zahájením zadávání parametrů
 • Režim "Výpočty " umožňuje zadání hmotnosti aktivní látky, objemu, do kterého je látka aplikována a hmotnost pacienta - zobrazení dodávaného objemu aktivní látky v průběhu infúze
 • Režim "Profil dávkování", umožňuje zadat průběžnou změnu rychlosti dávkování během infúze až v šesti časových intervalech
 • Možnost automatické kalibrace setu
 • Funkce CC umožňuje kódové nastavení zámku zvolených parametrů infúze
 • Možnost nastavení parametrů detekce vzduchu v setu
 • Možnost nastavení hlasitosti zvuku
 • Nastavení jazyka komunikace
 • Vybavení předchozí infúze při stlačení "M"
 • Použití nočního osvětlení klávesnice
 • Servisní programy pro identifikaci závady. Druh závady popsán na alfanumerickém LED displeji srozumitelným slovním vyjádřením
 • Možnost využití pro enterální výživu bez snímače kapek

Pojízdný infuzní stojan se používá pro upevnění až dvou infuzních pump. Je stabilní pětiramenný a vybavený dvěma brzdami. Používá se také při napojení chodícího pacienta na infuzní pumpu. Infuzní pumpa v mobilním provozu je napájena interními akumulátory.