Volumetrické infuzní pumpy IT 1012

je určena pro intravenózní a intraarteriální infuze léčiv, podávání parenterální nebo enterální výživy a provádění krevní transfúze. Pumpa je vybavena kalibračním programem pro zpřesnění dávkování při použití infuzní soupravy odlišných parametrů. Jsou vybaveny detektorem tlaku a vzduchových bublin. Režim "výpočty" a "profil dávkování" zvyšuje komfort obsluhy.

IT 1012

používá standardní infuzní soupravy pro gravitační infúzi. Počítá kapky a přepočítává je na objemové množství. Infuzní soupravy jsou levné, z toho plynou nízké provozní náklady. Uživatel zadává dávkování v objemovém množství, tzn. v „ml“. Při dávkování roztoků s okrajovou viskozitou (olejových roztoků) je vhodné využít možnosti jednoduché kalibrace.
V sanitních vozech je napájena z palubní sítě 12V. Hmotnost je 4 kg. Je přenosná při provozu na interní akumulátor nebo mobilní na pojízdném stojanu se dvěma brzdami.
Bezpečný průběh infúze je kontrolován snímačem kapek, detektorem vzduchových bublin a snímačem tlaku v hadičce infuzní soupravy. Meze hlídání těchto parametrů je možno uživatelsky změnit.
Pumpu je možné provozovat na pevné podložce, na pojízdném stojanu se dvěma brzdami, nebo s kabelem pro připojení do palubní sítě dopravního prostředku. S výhodou je možné využívat různé speciální funkce, jako jsou výpočty, stanovení denního profilu dávkování, průběžné sledování dávkování léčiva přidaného do infuzního roztoku atd. Servisní programy zajistí identifikaci případné poruchy.

Technické údaje:

Jazyk komunikace:

uživatelsky nastavitelný,- čeština, angličtina, němčina

Rychlost infúze:

1 až 1000ml/hod

Pracovní tlak:

až 350 kPa, nastavitelné meze limitu tlaku 60, 80, 120 kPa

Přesnost dávkování:

±2%

Doba provozu na interní akumulátory:

min. 3hod

Detektor vzduchu:

(zákl. nastavení 0,05ml)

Příkon:

15 VA

Rozměry:

202 x 195 x 212

Hmotnost:

4 kg

Základní parametry:

Infuzní pumpa IT 1012 

 • Volumetrická - parametry infúze, jejich zadávání a kontrola se provádí ve volumetrickém - objemovém modu.
 • Srozumitelná komunikace s obsluhou prostřednictvím alfanumerického LED displeje
 • Rychlost dávkování nastavitelná 1-1000ml/hod v krocích po 1ml
 • Programování je možné zvolit režimu rychlost v ml/h, nebo objem za čas
 • Detektor kapek
 • Použití infuzních souprav pro gravitační infúzi IS 103 a podobné
 • Celkový nastavitelný dávkovaný objem (cílový) je 1ml až 9 999ml.
 • KVO při dosažení cílového objemu
 • Okluzní tlak nastaven na 80 kPa
 • Limitace okluzního tlaku je možno nastavit ve 3 úrovních: 60, 80, 120 kPa
 • Indikace vzduchových bublin v setu větších než 50 mikrolitrů (možnost nastavení)
 • Bolus- nastavení limitu objemu
 • Přesnost dávkování +- 2%
 • Napájení síťové, na vnitřní akumulátory min. 4 hodiny, na vnější akumulátor v san

Další využitelné parametry:

Pojízdný stojan se dvěma pumpami

 • Automatické testování přístroje před zahájením zadávání parametrů
 • Režim "Výpočty " umožňuje zadání hmotnosti aktivní látky, objemu, do kterého je látka aplikována a hmotnost pacienta - zobrazení dodávaného objemu aktivní látky v průběhu infúze
 • Režim "Profil dávkování", umožňuje zadat průběžnou změnu rychlosti dávkování během infúze až v šesti časových intervalech
 • Možnost automatické kalibrace setu
 • Funkce CC umožňuje kódové nastavení zámku zvolených parametrů infúze
 • Možnost nastavení parametrů detekce vzduchu v setu
 • Možnost nastavení hlasitosti zvuku
 • Nastavení jazyka komunikace
 • Vybavení předchozí infúze při stlačení "M"
 • Použití nočního osvětlení klávesnice
 • Servisní programy pro identifikaci závady. Druh závady popsán na alfanumerickém LED displeji srozumitelným slovním vyjádřením

Pojízdný infuzní stojan se používá pro upevnění až dvou infuzních pump. Je stabilní pětiramenný a vybavený dvěma brzdami. Používá se také při napojení chodícího pacienta na infuzní pumpu. Infuzní pumpa v mobilním provozu je napájena interními akumulátory.