Berchtold

Elektrotom 505 - pro lékařské praxe a kliniky

Elektrotom 505 je výborný, kompaktní a cenově dostupný, vysokofrekvenční chirurgický přístroj, který je určený pro monopolární a bipolární operační techniku.
Elektrotom 505
Lze využít třemi způsoby:

 • nemodulovaný VF proud k provedení hladkého řezu a kontaktní koagulaci
 • silně modulovaný VF proud pro sprejovou koagulaci a koagulaci s řezacími elektrodami
 • speciální proud s " nízkoohmovým přizpůsobením " pro bipolární koagulaci

Snadná a bezpečná obsluha

 • přehledné uspořádání ovládacích elementů a označení srozumitelnými funkčními symboly zajišťuje jednoduché ovládání
 • VF proud lze zapínat buď pomocí jednoduchého nožního spínače, nebo ručním spínačem, umístěném na držáku elektrod
 • přístroj zaručuje bezstupňové, jemně dávkované nastavení výstupního výkonu
 • všechny ovládací prvky jsou umístěny na přední straně přístroje

Vysoká bezpečnost přístroje

 • různé konektory pro kabel a nožní spínač zjednodušují provoz a zabraňují chybám při obsluze
 • aktivace VF generátoru je kontrolována signálním světlem a zvukovým signálem

Technická data

Připojení na síť 110-120/220-240 V +- 10%, 50/60 Hz
Vstupní napětí 220 V
Ochranná třída I
Klasifikace BF-monopolární; CF-bipolární
Jmenovitá frekvence 500 kHz
Impulzní frekvence při modulaci 60 kHz
Typ provozu intermitentní 10s / 30s (poměr mezi dobou zatížení a klidovou dobou)

Crest - faktor (poměr mezi špičkovým a efektivním napětím)

Sprejová koagulace 1,8
Řezání / Kontaktní koagulace 1,5
Bipolární koagulace 1,4

VF výkon

Sprejová koagulace 20 Watt +- 20 % při 2 000 ohmech
Řezání/Kontaktní koagulace 50 Watt +- 20 % při 1 500 ohmech
Bipolární koagulace 40 Watt +- 20 % při 100 ohmech

Maximální napětí naprázdno

Sprejová koagulace 4 800 Vss / 1 350 Veff
Řezání/Kontaktní koagulace 1 700 Vss / 560 Veff
Bipolární koagulace 340 Vss / 120 Veff

Elektrotom 530 - univerzální přístroj pro kliniky

Elektrotom 530

Charakteristické vlastnosti

 • 6 typů proudů k řezání a koagulaci s optimálním přizpůsobením výkonu
 • kvalita koagulace
 • aktivovatelné 3 ruční nástroje
 • PACC systém (pacient - kontakt - kontrola) kontroluje kvalitu kontaktu s pokožkou-při použití dvojité neutrální elektrody
 • moderní, bezpečná technika je v souladu s mezinárodním bezpečnostním standardem

Monopolární řezání a resekce

 • řezání s malou nekrotickou zónou
 • transuretrální resekce s vyplachovacími roztoky
 • artroskopické resekce s vyplachovacími roztoky

Monopolární kontaktní koagulace

 • výkonnostně silná kontaktní koagulace
 • hloubková koagulace s nízkým stupněm výkonu a dlouhou aplikační dobou

Sprejová koagulace pro bezdotykovou povrchovou koagulaci

 • účinná koagulace rozsáhlých krvácení parenchymatózních orgánů ( játra, plíce, slezina, slinivka ) pomocí velkého světelného oblouku
 • využití tohoto typu proudu ke koagulaci s lehce vodivými vyplachovacími roztoky

Bipolární koagulace - výkonnostně silná a automatická

 • při výstupním výkonu 100 Watt efektivní účinek koagulace pomocí koagulační pinzety nebo kleští
 • vysoká bezpečnost při použití , bez neutrální elektrody
 • aktivace VF výkonu nožním pedálem nebo automaticky při kontaktu nástroje

Technická data

Připojení na síť 110/230 V +- 10%, 50/60 Hz
Vstupní napětí 230 V
Ochranná třída I
Klasifikace CF (VDE 0750/IEC 601-1)
Jmenovitá frekvence 500 kHz
Impulzní frekvence při modulaci 33 kHz
Typ provozu intermitentní 10s / 30s (poměr mezi dobou zatížení a klidovou dobou)

Crest - faktor (poměr mezi špičkovým a efektivním napětím)

Sprejová koagulace 6
Kontaktní koagulace 1,8
Řezání 1 1,5
Řezání 2 1,8
Resekce (TUR) 1,5
Bipolaární koagulace 1,7

 VF výkon

Sprejová koagulace 100 Watt +- 20 % při 1 000 ohmech
Kontaktní koagulace 250 Watt +- 20 % při 250 ohmech
Řezání 1 350 Watt +- 20 % při 250 ohmech
Řezání 2 300 Watt +- 20 % při 250 ohmech
Resekce (TUR) 300 Watt +- 20 % při 700 ohmech
Bipolární koagulace 100 Watt +- 20 % při 50 ohmech

Maximální napětí naprázdno

Sprejová koagulace 6 800 Vss / 940 Veff
Kontaktní koagulace 2 300 Vss / 470 Veff
Řezání 1 1 500 Vss / 500 Veff
Řezání 2 2 000 Vss / 470 Veff
Resekce (TUR) 2 200 Vss / 730 Veff
Bipolární koagulace 310 Vss / 110 Veff

Hmotnost: 9,5 kg

Rozměry: 130 * 400 * 380 mm

Elektrotom 610 - přístroj pro privátní praxe a ambulance

ELEKTROTOM 610 je vysokofrekvenční generátor poskytující 2 typy proudů pro monopolární řezání (do 100W), monopolární koagulaci (do 80W) a bipolární koagulaci (do 50W)
Elektrotom 610

Typy proudů

Monopolární řezání I 100 W/ 400 ohmech
Monopolární řezání II 100 W/ 400 ohmech
Urychlená koagulace 80 W/ 1000 ohmech
Soft koagulace 80 W/ 300 ohmech
Bipolární koagulace 60 W/ 125 ohmech

Jednoduchá a komfortní obsluha

 • dotyková tlačítka, digitální ukazatele a přehledná symbolika
 • naprogramované základní nastavení přístroje po zapnutí
 • aktivace nástrojů pomocí ručního spínače nebo dvojitého nožního pedálu
 • hygienicky bezpečný ovládací panel

Technika pro ochranu pacienta

 • konformita s evropským a mezinárodním standardem
 • samočinná kontrola bezporuchovosti při každém zapnutí přístroje (self-check)
 • automatické rozeznání jednodílné a dvojdílné neutrální elektrody
 • včasná kontrola kvality kontaktu dělené neutrální elektrody na pacientovi
 • automatické omezení VF svodových proudů a kontrola špatného dávkování přístroje

hmotnost : 7,5 kg
rozměry přístroje (Š x V x H): 310 x 139 x 300 mm
Certifikát: CE

Elektrotom 621

ELEKTROTOM 621 Vysokofrekvenční generátor určený pro univerzální použití na klinikách, ambulancích a v privátní praxi.

Tento přístroj nabízí následující proudy:

- 3 typy řezu:

 • 1 - lehce zaostřený řez
 • 2 - řez určený pro TUR a tukovou tkáň
 • 3 - " ENDOŘEZ " - pro gastroenterologii ( polypektomie, papilotomie )

- Kontaktní, urychlená a sprejová koagulace

- Bipolární koagulace

Typy proudů:

Elektrotom 621

Řezání 1 - monopolární

Jmenovitá frekvence 312 kHz
Forma VF napětí nemodulované, sinusově formované
VF výkon max. 200 W / 600 Ohm
VF napětí max. 1020 Vss / 365 Veff
Crest faktor 1,4
Kvalita řezu lehce zaostřený řez

Řezání 2 - monopolární

Jmenovitá frekvence 312 kHz
Forma VF napětí nemodulované, impulzně formované
VF výkon max. 150 W / 1250 Ohm
VF napětí max. 1900 Vss / 390 Veff
Crest faktor 2,4
Kvalita řezu řez s tvorbou jisker, určený pro TUR

Endořez monopolární

Jmenovitá frekvence 312 kHz
Forma VF napětí modulované, sinusově formované
VF výkon max. 100 W / 150 Ohm
VF napětí max. 420 Vss / 120 Veff
Crest faktor 1,8
Kvalita řezu přerušovaný řez s koagulací

Soft koagulace monopolární

Jmenovitá frekvence 312 kHz
Forma VF napětí nemodulované, sinusově formované
VF výkon max. 120 W / 150 Ohm
VF napětí max. 360 Vss / 130 Veff
Crest faktor 1,4
Kvalita koagulace koagulace bez vzniku světelného oblouku

Urychlená koagulace monopolární

Jmenovitá frekvence 1000 kHz
Forma VF napětí impulzně modulované, f-125 kHz
VF výkon max. 150 W / 350 Ohm
VF napětí max. 1500 Vss / 230 Veff
Crest faktor 3,3
Kvalita koagulace koagulace s malým světelným obloukem

Sprejová koagulace monopolární

Jmenovitá frekvence 1000 kHz
Forma Vf napětí impulzně modulované, f-31 kHz
VF výkon max. 90 W / 350 Ohm
VF napětí max. 2250 Vss / 170 Veff
Crest faktor 6,6
Kvalita koagulace bezdotyková plošná koagulace, určená pro koagulaci argonovým plynem

Koagulace bipolární

Jmenovitá frekvence 312 kHz
Forma VF napětí nemodulované, sinusově formované
VF výkon max. 95 W / 100 Ohm
VF napětí max. 270 Vss / 95 Veff
Crest faktor 1,5
Kvalita koagulace koagulace bez vzniku světelného oblouku

Certifikát: CE dle 93 / 42 / EWG

Elektrotom 630

Vysokofrekvenční chirurgický přístroj pro univerzální použití ve všeobecné i specializované chirurgii.

Charakteristika:

 • PACC - nepřetržitá kontrola kontaktu neutrální elektrody a pacienta
 • SELF CHECK po každém zapnutí přístroje
 • BI-CO START - aktivace bipolárního generátoru při dotyku branží pinzety s pokožkou
 • ENDOCUT - speciální typ proudu pro polypektomii a papilotomii
 • BSP - sprejová koagulace pomocí argonového plynu od výkonu 10 W
 • MFC - kontrola všech funkcí přístroje pomocí mikroprocesoru
 • FDC - kontrola chybného dávkování výkonu přístroje pomocí mikroprocesoru
 • 2 monopolární vysokofrekvenční výstupy, aktivovatelné 2 držáky nebo nožními pedály
 • 1 bipolární výstup, aktivovatelný přes nožní pedál nebo branžemi pinzety

Řezání I - do 300 W
Typ proudu se vznikem minimální nekrózy pro použití v miniinvazivní chirurgii a také pro řezy " pod vodou " v artroskopii nebo při TUR

Řezání II - do 200 W
Určeno pro řezy s proplachovou tekutinou nebo pro řezání s hemostázou, ev. řezání v tukové tkáni.

Řezání III - do 100 W
Během aktivace dochází k automatickému střídání softkoagulace a řezání, což zaručuje bezpečné a kontrolované vedení řezu při polypektomii a papilotomii bez krvácení

Soft - Kontaktní koagulace - do 100 W
Bez tvorby jisker, umožněna kontrola průběhu koagulace i u mikroskopicky jemných tkáňových struktur. Co nejlepší postopertivní výsledky, bez karbonizace, minimální nekrózy

Urychlená kontaktní koagulace - do 150 W
Standardní rychlá, efektivní a bezpečná koagulace pomocí chirurgických svorek nebo kuličkových elektrod

Sprejová koagulace - do 100 W
Bezdotyková koagulace s vysokým napětím určená pro povrchovou koagulaci a pro koagulaci s vyplachovacími tekutinami. Možnost sprejové koagulace s argonovým plynem - při napojení s přístrojem Beamer 100 - od výkonu 10 W.

Bipolární koagulace - do 95 W
Aktivace pomocí nožního pedálu nebo kontaktu branží pinzety s tkání. Rozsáhlá nabídka bipolárních pinzet a dalších bipolárních nástrojů firmy Berchtold.

Další údaje:
Rozměry: 405 x 395 x 145 mm
Hmotnost: 8,5 kg
Katalogové číslo: EG 050 00 ELEKTROTOM 630, 100 - 230 V

Elektrotom 640

Elektrotom 640

Jedná se o špičkově technický přístroj od firmy Berchtold, určený k řezání a koagulaci. Vykazuje maximální funkčnost, komfortní ovládání a bezpečnost při užívání.

Charakteristické vlastnosti:

 • plnoautomatické řezání se senzorovým a počítačově řízeným upravením malého světelného oblouku
 • počítačově upravené typy koagulačních proudů
 • možnost nastavení:
  • monopolární řezání - koagulace
  • bipolární koagulace pomocí pinzety
  • bipolární řezání
  • koagulace pomocí speciálních přístrojů ("TRI")
 • speciální přizpůsobení při resekcích v urologii
 • počítačově řízený řezací postup při odstraňování polypů
 • vyvolání všech funkcí z paměti
 • jednoduchá obsluha díky omyvatelným tlačítkům, digitálním ukazatelům a jednoduché přehledné symbolice na hlavním panelu, i v zatemněných OP sálech
 • moderní senzory k navolení požadovaného koagulačního výkonu
 • zjednodušení obsluhy díky ztmavnutí nelogických nebo nepotřebných funkčních polí
 • možnost napojení více řezných nebo koagulačních nástrojů při monopolárním, bipolárním nebo tripolárním provozu k použití v miniinvazní a otevřené chirurgii
 • automatika při monopolární a bipolární koagulaci
 • automatické rozpoznání chyb

VF výkony u řezacích typů proudů:

typ proudu "řezání1" 325 W při 600 ohmech
typ proudu "řezání2" 300 W při 600 ohmech
typ proudu "řezání3" 250 W při 500 ohmech
typ proudu "TUR/resekce" 325 W při 800 ohmech
impedančně upravené řezání, snižující krvácení 70 W při 200 ohmech

VF výkony u koagulačních typů proudů:

typ proudu "soft-koagulace" 100 W při 200 ohmech
typ proudu "urychlená koagulace" 300 W při 400 ohmech
typ proudu "spreyová koagulace" 100 W při 400 ohmech
typ proudu "bipolární koagulace-systém BI" 100 W při 200 ohmech

Bipolární řezání a koagulace (systém "TRI"):

typ proudu "řezání1" 100 W při 500 ohmech
typ proudu "řezání2" 100 W při 500 ohmech
typ proudu "řezání3" 100 W při 500 ohmech
typ proudu "soft - koagulace" 100 W při 200 ohmech
typ proudu "urychlená koagulace" 120 W při 250 ohmech

Hmotnost: 12,6 kg

Rozměry: 405 * 395 * 145 mm

Výrobce: Berchtold-Medizintechnik Ges. m. b. H.

Katalogové čísto: EG 070-00