AmbuMatic

Přenosný dýchací přístroj

AmbuMatic

AmbuMatic

Jedná se o ventilátor a resuscitátor, který je určen k automatické ventilaci pacientů s vahou větší než 15 kg. Tento přístroj je pneumaticky řízený a je poháněn cyklovaným časově objemovým ventilátorem.
Po připojení na zdroj stlačeného kyslíku umožňuje
pacientovi příjem 100% nebo 60% kyslíku. Jednoduchým posuvným kolíčkem se nastavuje přijímaný objem a frekvence v souladu s doporučovanými hodnotami.

Vzhledem ke své velikosti se snadno vejde do pohotovostní brašny.

Zvuk se snadno nastavuje pomocí posunu.
Frekvence je nastavena na 12 dechu/min. pro dospělé a 20 dechu/min pro děti.
Toto nastavení se dá jednoduše změnit pomocí tlačítka manuální ventilace.
Ambu Matic je poháněn 100% pneumaticky, jeho monitor je napájen baterií.

Monitor vydává zvukový signál (alarm) v následujících situacích:

  • odpojení nebo netěsnost
  • překročení maximálního nastaveného tlaku
  • zablokování dýchacích cest
  • závada v dodávce O2
  • závada v cyklech
  • zablokování dýchací hadice